Értelmes szó Random szó Anagramma

e betűvel kezdődő magyar szavak listája

SPECIÁLIS SZŰRÉS


KERESÉSI FELTÉTELEK:

Ezzel kezdődjön: e
23 betűs szavak
engedélymeghosszabbítás
21 betűs szavak
elektroencefalográfia
elektroninterferencia
20 betűs szavak
egzisztenciateremtés
elektronkonfiguráció
energiatakarékossági
19 betűs szavak
egyetemistatüntetés
egészségbiztosítási
ekvivalenciareláció
elefántcsontutánzat
elektrodiagnosztika
elektroencefalogram
elektroencefalográf
elektrokardiográfia
elszigetelődéspárti
elválaszthatatlanul
elválasztástechnika
energiafelhasználás
energiakereskedelem
energiamegtakarítás
energiatakarékosság
epigrammagyűjtemény
eredetiséghajhászás
esélyegyenlőtlenség
exportfinanszírozás
exportkötelezettség
18 betűs szavak
egyensúlygyakorlat
egyeztetőbizottság
egységteljesítmény
egzisztencializmus
egészségbiztosítás
ejtőernyősegységek
elbürokratizálódik
elcsökevényesedett
elefántcsonttorony
elektroelektroacél
elektrohidraulikus
elektrolizálócella
elektrometallurgia
elektromágnesesség
elektronegativitás
elektronekvivalens
elektronmikroszkóp
elektrontranszport
elidegeníthetetlen
elkerülhetetlenség
elképzelhetetlenül
ellentmondásmentes
ellenállhatatlanul
ellenállásszekrény
elnemkötelezettség
elproletarizálódik
elszemélytelenedés
eltántoríthatatlan
embercsempészbanda
empíriokriticizmus
energiagazdálkodás
energiahasznosítás
energiahatékonyság
energiaszolgáltató
epigrammaköltészet
esztergályosmester
esztergályosműhely
exportkereskedelem
elerkölcstelenedik
17 betűs szavak
egyensúlytalanság
egyensúlyteremtés
egyezménytervezet
egyharmincadrészt
egymásmellettiség
egyszámlarendszer
egzisztenciahitel
egzisztencialista
egzisztenciálisan
egészségbiztosító
egészségkárosodás
egészségpolitikai
egésztandíjmentes
ejtőernyősjelvény
elbizonytalanodik
elbizonytalanodás
elcsenevészesedik
elcsökevényesedik
elefántcsontparti
elefántcsontszínű
elektroakusztikus
elektrokardiogram
elektrokardiográf
elektromagnetikus
elektromechanikus
elektronszerkezet
elengedhetetlenül
elfogadhatatlanul
elkerülhetetlenül
elkényeztetettség
ellenszolgáltatás
ellentmondásosság
ellenőrizhetetlen
elnyeletőképesség
elpusztíthatatlan
elsősegélynyújtás
elviselhetetlenül
elválaszthatatlan
emberkereskedelem
emeletmagasságban
emlékezetkihagyás
energiabefektetés
energiafogyasztás
energiakisugárzás
energiamegmaradás
energiaráfordítás
energiaszükséglet
energiaátalakítás
engesztelhetetlen
entellektüelréteg
entrópianövekedés
eredménykimutatás
eredménynövekedés
erjesztőbaktérium
erkölcsbíráskodás
erkölcsprédikátor
erőszakcselekmény
eszközellátottság
eszközgazdálkodás
eszközértékesítés
exporthatékonyság
exportszabályozás
exporttevékenység
exportértékesítés
exterritorialitás
elgyámoltalanodik
elkedélytelenedik
elmagyartalanodik
elhasználhatatlan
elbeszélgetéseket
16 betűs szavak
ebédlőberendezés
echokardiográfia
egalizálókemence
egyenletrendszer
egyenlőoldalúság
egyenszilárdságú
egyensúlyhelyzet
egyensúlyjavulás
egyensúlyjavítás
egyensúlyszabály
egyházellenesség
egymásrautaltság
egészségmegőrzés
egészségpolitika
egészségtantanár
egészségtudomány
ejtőernyősszázad
elbátortalanodik
elbürokratásodik
elefántcsontszín
elegyedőképesség
elektroakusztika
elektrodinamikai
elektrodinamikus
elektrokinetikus
elektromechanika
elektromosságtan
elektromágnesség
elektroműszerész
elektronakceptor
elektronbombázás
elektronneutrínó
elektrosztatikus
elektrotechnikus
elembertelenedik
elembertelenedés
elképzelhetetlen
elkötelezettségű
ellehetetlenítés
ellehetetlenülés
ellenforradalmár
ellennyilatkozat
ellenrendszabály
ellentmondásosan
ellenzékieskedik
ellenállhatatlan
ellenérdekeltség
ellenőrizetlenül
ellenőrizhetőség
elmegyógyintézet
elnemzetietlenít
eloszlásfüggvény
elsősegélycsomag
elterebélyesedik
elégedetlenkedik
elértéktelenedik
elérzékenyültség
előfinanszírozás
elővigyázatosság
emittálóképesség
emlékezőképesség
emlékezőtehetség
emlékhangverseny
energiafejlesztő
energiamennyiség
energianövekedés
energiarészecske
energiatakarékos
energiatartomány
energiatranszfer
energiaveszteség
engedélyeztetési
entalpiaváltozás
erdőgazdálkodási
erdőmérnökképzés
eredményhatározó
eredményhirdetés
eredménykényszer
eredménytartalék
eredménytelenség
erkölcsfilozófia
erkölcsrendészet
ernyőfényképezés
erőművészcsoport
erőszakszervezet
eseményszerkezet
esküdtbíráskodás
esthajnalcsillag
eudaimonisztikus
evolúcióbiológia
evolúciógenetika
excentercsiszoló
exminiszterelnök
exportkontingens
exportkorlátozás
exportrészesedés
expresszionizmus
elfordíthatatlan
erőszakmentesség
elérdektelenedik
15 betűs szavak
ecetsavanhidrid
egyeneslelkűség
egyenetlenkedik
egyenfeszültség
egyenlőalakúság
egyensúlyromlás
egyenértékforma
egyetlenegyszer
egyharmincadnyi
egyházfejedelem
egyházlátogatás
egyházpolitikai
egyházszervezet
egyháztörténeti
egynyolcadrészt
egypártrendszer
egységszervezet
egzisztenciális
egészségpénztár
egészségvédelem
egészségvédelmi
ejtőernyőnyílás
ejtőernyőselyem
eklézsiakövetés
ekvipotenciális
eladószemélyzet
elbeszéléskötet
elbizakodottság
elbizonytalanít
elcsenevészedik
elektroanalízis
elektrodialízis
elektrodinamika
elektrolitoldat
elektromágneses
elektronsűrűség
elektronállapot
elektronátmenet
elektronátvitel
elektrosztatika
elektrotechnika
elektrotermikus
elektródaátmérő
elemszilárdulás
elengedhetetlen
elfogadhatatlan
elfogatóparancs
elfogulatlanság
elforgácsolódik
elgondolkodtató
elgondolkoztató
elhamarkodottan
elhirtelenkedik
elháríthatatlan
elkedvetlenedik
elkerülhetetlen
elkeseredettség
elkényelmesedik
elkötelezettség
ellenanyagszint
ellenbizonyítás
ellenbizonyíték
ellenforradalmi
ellenforradalom
ellenintézkedés
ellenpropaganda
ellenreformáció
ellenségeskedik
ellenségeskedés
ellentengernagy
ellenálláshuzal
elmaradhatatlan
elmeorvosképzés
elmélettörténet
elnökhelyettesi
elnökválasztási
elparasztosodik
elparlagiasodik
elpolgáriasodik
elposványosodik
elröppenőfélben
elsivatagosodik
elsivatagosodás
elszemtelenedik
elszlovákosodik
elszíntelenedik
elsősegélytáska
elsőszülöttségi
eltartóképesség
elvetemedettség
elviselhetetlen
elvitathatatlan
elválasztóedény
elégiaköltészet
előcsatlakozási
előfeltételezés
előrecsomagolás
előrehaladtával
előreláthatólag
előtakarékosság
14 betűs szavak
ebédlőszekrény
ecsetpenészfaj
egybeszerkeszt
egyedülvalóság
egyenegyenáram
egyenesidegűek
egyenesszakasz
egyenesszárnyú
egyenirányítás
egyenjogúsítás
egyenlőtlenség
egyenruhaszabó
egyensúlyhiány
egyensúlyszerv
egyensúlyzavar
egyensúlyérzék
egyenértéksúly
egyenértékűség
egyetemlegesen
egyezségokmány
egyfélemagvúak
egyharmadrészt
egyharmincados
egyházművészet
egyházpolitika
egyházszakadás
egyháztörténet
egykettedrészt
egykézrendszer
egymásutániság
egynegyedrészt
egyszázadrészt
egységértékadó
egytengelyűség
egyértelműbben
együttműködési
egészségrontás
egészségtanóra
egészségápolás
eladósodottság
elanyátlanodik
elbetegeskedik
elbátortalanít
elbüszkélkedik
elcsigázottság
eldologiasodás
elegytakarmány
elektrifikáció
elektrolitikus
elektronegatív
elektronikusan
elektronleadás
elektronnyaláb
elektronoptika
elektronátadás
elektrooptikus
elektropozitív
elektrosokkoló
elektroterápia
elemfeszültség
elemgyakoriság
elemátalakítás
elemélettartam
elevenboncolás
elfogadhatóság
elfogulatlanul
elgondolkodhat
elgondolkodtat
elgondolkoztat
elgyönyörködik
elhagyatottság
elhallgattatás
elhanyagolható
elhanyagoltság
elhatalmasodik
elhelyezkedési
elhomályosodik
elidegeníthető
elkanászosodik
elkarsztosodik
elkeseredetten
elkötelezetlen
elkövetkezendő
elkülönítetten
ellehetetlenít
ellehetetlenül
ellenhipotézis
ellenindítvány
ellensúlyozhat
ellentmondásos
ellentételezés
ellenállásmérő
ellenállóképes
ellenőrizetlen
ellipsziskörző
ellipszispálya
ellátórendszer
elmagyarosodik
elmagányosodik
elmagányosodás
13 betűs szavak
ecetbaktérium
edzőtáborozás
edényrendszer
egalitarizmus
egybehangolás
egybehangzóan
egybekovácsol
egybesereglik
egybeszövődik
egyedfejlődés
egyeduralkodó
egyedárusítás
egyedülállóan
egyenetlenség
egyenirányító
egyenlegérték
egyenletesség
egyenlőképpen
egyenlőségjel
egyenrangúság
egyensúlyozás
egyenárammérő
egyesületesdi
egyetemvárosi
egyfelvonásos
egyféleképpen
egyhatodrészt
egyházellenes
egyházkarnagy
egyházkerület
egyházüldözés
egykerendszer
egykomponensű
egymilliárdos
egynyolcadnyi
egyperiódusos
egyszerűsítés
egyszerűsödik
egyszámlaszám
egyszázalékos
egységkormány
egytizedrészt
egyénieskedik
egyénieskedés
egyértelműség
egyértelműsít
együtthangzás
együttműködik
együttműködés
együttnevelés
egérkattintás
egészhangúság
egészségrontó
egészségtelen
egészségtudat
ejtéskönnyítő
ejtésváltozat
ekecsoroszlya
eklekticizmus
ekrazittöltés
elbetegesedik
elbámészkodik
elcsendesedik
elcsendesedés
elcsodálkozik
elefántcsorda
elefántormány
elefántteknős
elefánttemető
elektrogyenge
elektromosság
elektromágnes
elektromérnök
elektronburok
elektronfelhő
elektronhiány
elektronpálya
elektronsugár
elektrontömeg
elektrotermia
elemzőkészség
elerőtlenedik
eleségkészlet
elfancsalodik
elfekvőkórház
elfelejtkezik
elfogadhatóan
elfogadottság
elgennyesedik
elgondolkodik
elgondolkozik
elgörcsösödik
elhalványodik
elhamarkodott
elhasználódik
elhasználódás
elhatárolódik
elhatárolódás
elhelyezkedik
elhelyezkedés
12 betűs szavak
ebédlőasztal
ecsetkezelés
edzésmódszer
edzésprogram
edzőmérkőzés
edényárugyár
effektivitás
egocentrikus
egybefonódik
egybegyűltek
egybehangzik
egybeilleszt
egybekapcsol
egybemosódik
egybeolvaszt
egybeszabott
egybeverődik
egybevágóság
egyedsűrűség
egyedárusító
egyegységnyi
egyenjogúság
egyenjogúsít
egyenletesen
egyenértékes
egyetemesség
egyetemleges
egyfajtájúak
egyfolytában
egygyermekes
egyhajúvirág
egyharmadnyi
egyharmincad
egyházközség
egyházmegyei
egyháztanács
egyháztanító
egyházzenész
egyhúztomban
egyhüvelykes
egyiptológia
egyiptológus
egyirányúsít
egyistenhívő
egyjelentésű
egykettednyi
egymilliomod
egynegyednyi
egynyolcados
egynémelykor
egyoldalúság
egypárevezős
egyszakaszos
egyszemélyes
egyszerejtés
egyszersmind
egyszerűbben
egyszázadnyi
egységcsomag
egységesedik
egységesítés
egységesülés
egytestvérek
egyugyanazon
egyváltozatú
egyáltalában
egyértelműen
egyötödrészt
együttmozgás
egzaltálódik
egzecíroztat
egzisztencia
egércincogás
egérfarkkóró
egérmozdulat
egészségesen
egészségügyi
ekegerendely
ekvatoriális
ekvilibrista
ekvivalencia
eladhatatlan
elagyabugyál
elaszticitás
elbizakodott
elbokrosodik
elcsavarodik
elcsemegézik
elcsereberél
eldicsekedik
elefantiázis
elefántagyar
elefántborjú
elefántbőgés
elefántcsont
elefántápoló
elektricitás
elektrifikál
elektrokémia
elektrolitos
11 betűs szavak
ebonitpálca
ebédlőterem
eceteshordó
ecetgyártás
ecetmuslica
ecsetpenész
ecsetpázsit
edzőpartner
edzőtáboroz
edénynyaláb
edényöblítő
efficiencia
egalitizmus
egalitárius
egerészölyv
egresmártás
egyalakúság
egybefoglal
egybefolyik
egybegyúrás
egybegyűlik
egybehangol
egybehangzó
egybenyílik
egybevegyül
egydolláros
egyeduralom
egyedáruság
egyedülálló
egyemeletes
egyenesedik
egyenesszög
egyenlőtlen
egyensúlyoz
egyenértékű
egyetemista
egyetemközi
egyetlenegy
egyetérthet
egyetértési
egyezményes
egyeztetési
egyfiolányi
egyfordulós
egyforintos
egyformaság
egyfunkciós
egygrammnyi
egyhangúlag
egyhangúság
egyharmados
egyhatodnyi
egyhengeres
egyhuzamban
egyházatyák
egyházmegye
egyházzenei
egyidejűleg
egyidejűség
egyistenhit
egykettedes
egykristály
egymilliárd
egymillióan
egymondatos
egynegyedes
egynevezőjű
egynémelyik
egyoldalúan
egysejtsorú
egyszemélyi
egyszeriben
egyszervolt
egyszerűség
egyszerűsít
egyszálbélű
egyszázados
egységbontó
egységesség
egységfront
egységpárti
egységállam
egytengelyű
egytizednyi
egytucatnyi
egyvégtében
egyéjszakás
egyénenként
egyöntetűen
együttlakás
együttállás
együttérzés
egészpályás
egészségház
egészségtan
egészségére
egészségügy
egészvászon
einsteinium
ekkortájban
10 betűs szavak
ebgondolat
eblajstrom
ebédrevaló
ebédszünet
ebédvendég
ecetesedik
ecetesüveg
echográfia
ecsetbögre
ecseteltet
ecsetvonás
edzőváltás
edénytartó
effeminált
egalizálás
egresbokor
egresszósz
egyablakos
egybecseng
egybeejtés
egybefüggő
egybegyűjt
egybeillik
egybenyíló
egybeolvad
egybesodor
egybevetés
egybeépült
egyebünnen
egyebünnét
egyedüllét
egyenespár
egyenesség
egyenetlen
egyengetés
egyenidejű
egyenkénti
egyenletes
egyenlítés
egyenlősdi
egyenlőség
egyenlősít
egyenrangú
egyenruhás
egyensapka
egyensúlyi
egyenáramú
egyenérték
egyeredetű
egyeslövés
egyesített
egyesületi
egyesülési
egyetemben
egyetemleg
egyetlenke
egyetértés
egyezkedik
egyezkedés
egyeztetés
egyfajtájú
egyhangúan
egyhasábos
egyhatodos
egyhelyben
egyházatya
egyházzene
egyházügyi
egykamarás
egykedvűen
egykettőre
egykorvolt
egykulcsos
egykönnyen
egyletesdi
egylényegű
egymenetes
egymilliós
egymásután
egyméteres
egynejűség
egyneműség
egyneműsít
egynyolcad
egyoldalas
egypatások
egyrészről
egyszeregy
egyszeribe
egyszerűen
egyszárnyú
egyszólamú
egyszülött
egységesen
egységesít
egységesül
egységpárt
egytestvér
egytizedes
egytálétel
9 betűs szavak
ebidomító
ebonitrúd
ebtörvény
ebédeltet
ebédhordó
ebédkoszt
ecetféreg
ednámkóró
edzettség
edzésterv
edzőcsere
edzőfürdő
edzőkeret
edzőmeccs
edzőpálya
edzőterem
edzőtábor
edénybolt
edényfogó
efemerida
effektíve
efficiens
egerészik
egressyes
egyatomos
egybeesik
egybeesés
egybeforr
egybehord
egybeillő
egybesült
egybevesz
egybevágó
egybeépít
egybeírás
egybázisú
egyedileg
egyediség
egyedszám
egyedárus
egyedítés
egyenesen
egyenesít
egyenjogú
egyenként
egyenközű
egyenlítő
egyenlően
egyenlőre
egyenruha
egyensúly
egyesbíró
egyesével
egyesítés
egyesület
egyesülés
egyetemes
egyevezős
egyezmény
egyeztető
egyfajúak
egyfedelű
egyfogatú
egyformán
egyfázisú
egyharmad
egyholdas
egyházjog
egyházügy
egyikőjük
egyikőtök
egyiptomi
egyirányú
egyketted
egyképpen
egymillió
egynegyed
egynyelvű
egynéhány
egynémely
egyoldali
egyoldalú
egyperces
egypetéjű
egypontos
egypólusú
egyrészes
egyrétegű
egyszakos
egyszarvú
egyszeres
egyszerre
egyszintű
egyszobás
egyszámla
egyszóval
egységnyi
egyujjnyi
egyvalaki
egyvalami
8 betűs szavak
ebszékfű
ebugatta
ebugatás
ebzárlat
ebédezik
ebédjegy
ebédpénz
ecetlégy
ecetszag
eddigelé
edukáció
edzőcipő
edzőzsák
edényáru
effektor
effektus
effektív
egalizál
egoizmus
egyaknás
egyalakú
egyaránt
egybefog
egybefűz
egybehív
egybekel
egybeköt
egybemos
egybesző
egybevet
egybevág
egycsövű
egyebütt
egyebüvé
egyedüli
egyelemű
egyelőre
egyenest
egyenget
egyenleg
egyenlet
egyenlít
egyesség
egyesült
egyetemi
egyetlen
egyetért
egyezség
egyeztet
egyezően
egyfajta
egyfelől
egyforma
egygólos
egyhamar
egyhangú
egyhatod
egyhetes
egyházfi
egyházfő
egyidejű
egyisten
egyivarú
egyjegyű
egykapus
egykedvű
egykoron
egykutya
egykézik
egykézés
egylovas
egymagam
egymagvú
egynapos
egynyári
egypárti
egyrészt
egysejtű
egysoros
egyszeri
egyszerű
egyszikű
egyszálú
egyszínű
egységes
egységár
egytized
egyujjas
egyveleg
egyágyas
egyébkor
egyívású
egyúttal
együtemű
együttes
egzaltál
egzekvál
egérfogó
egérfogú
egérgomb
7 betűs szavak
ebcsont
ebkapor
ebrudal
ebszőlő
ebtövis
ebédidő
ecetsav
ecetágy
ecetízű
ecsetel
ecstasy
eddegél
ediktum
edződik
edzőpor
edényes
efelett
effajta
efölött
egoista
egyazon
egybead
egybeli
egybeír
egycélú
egyedít
egyedül
egyelés
egyenes
egyenlő
egyesít
egyesül
egyetem
egyezer
egyezik
egyezés
egyfelé
egyféle
egyhasi
egyhavi
egyheti
egyházi
egyhúrú
egyidős
egyiken
egykarú
egykori
egykorú
egyként
egylaki
egyleti
egylábú
egymaga
egynapi
egynejű
egynemű
egypúpú
egyrétű
egyszer
egyszáz
egysíkú
egysínű
egytagú
egyénít
egyéves
egyórás
egyötöd
együgyű
egzámen
egérfog
egérkár
egérpad
egészen
egészít
egészül
ehetnék
ejektor
ejteget
ejtőcső
ejtőgép
ejtőzik
ekekapa
eketalp
ekkorka
ekkoron
ekkorra
ekrazit
ekvátor
eközben
eladdig
eladhat
eladási
eladónő
elaltat
elalvás
elapróz
elaszik
elavult
elborul
elborít
6 betűs szavak
ebadta
ebbeli
ebbéli
ebhitű
ebihal
ebonit
ebédel
ebédlő
ecetes
ecetfa
edafon
eddigi
editor
edzett
efelől
efemer
efendi
effekt
efféle
egyben
egyből
egyedi
egyező
egyfős
egyház
egykor
egylet
egymás
egypár
egység
egytál
egyélű
egyéni
egyévi
együtt
együvé
egzakt
egérút
eidami
ejthet
ekcéma
ekealj
ekefej
ekegép
ekevas
ekkora
ekkori
ekként
ekképp
ekloga
ekörül
eladás
eladói
elakad
elalél
elapad
elavul
elbont
elcsal
elcsap
elcsen
elcsuk
elcsíp
elcsór
eldönt
eledel
elegen
elegye
eleink
elejbe
elejei
elemel
elemes
elemez
elemző
eleped
elered
elesik
eleste
eleség
eletet
eleven
elevez
elfagy
elfelé
elfogy
elfogó
elfojt
elforr
elhagy
elhajt
elhint
elhisz
elhord
elhull
elhuny
elhány
elijed
elinal
elixír
5 betűs szavak
ebadó
ebben
ebből
ebdüh
ebfog
ebrúd
echte
echós
ecset
edami
eddig
edzet
edzés
edzői
edény
eggyé
egres
egybe
egyed
egyel
egyen
egyes
egyez
egyik
egyke
egyre
egyse
egyéb
egyén
egész
ehejt
ehhez
ejnye
ejtet
ejtés
ekhós
ekkor
eköré
eladó
elbír
elbőg
eldob
eldug
eldől
elegy
eleje
eleji
elejt
elemi
eleve
elfed
elfog
elfut
elfér
elfőz
elfúj
elfúl
elhal
elhat
elhoz
elhál
elhív
elhúz
elhűl
elibe
elirt
eljut
eljár
eljön
elkap
elkel
elken
elkér
elköp
elköt
ellen
ellep
elles
ellet
ellik
ellop
ellát
ellép
ellóg
ellős
ellök
elmar
elmos
elmér
elmés
elmúl
elnyű
elnéz
elnök
elold
elolt
elrak
elrág
elrúg
elsír
4 betűs szavak
ebéd
ebír
ecet
echó
edző
egri
egál
egér
ehet
ehol
ejha
ejtő
ekhó
ekrü
elad
elei
elem
elfő
elit
ella
ellő
elme
első
elul
elun
elvi
elvű
elán
elás
elég
elél
elém
elér
elír
előd
elől
előz
elöl
elűz
elül
elüt
emel
emez
emlő
emse
emír
enyh
enyv
eped
eper
epés
erdő
ered
eres
erez
ergo
erre
erőd
erői
erős
eset
esik
eskü
este
esti
eszű
esés
esős
etap
etet
ette
etán
etűd
euro
euró
eves
evet
evez
evoé
evés
exex
expo
expó
ezen
ezer
ezzé
ekés
ekéz
ezek
ebbe
ehül
eszi
enni
elve
egye
elli
esel
esze
erek
eget
3 betűs szavak
edz
egy
egó
ejj
ejt
eke
ell
elv
elé
elő
eme
emu
epe
erő
est
eső
evő
ezt
ess
2 betűs szavak
eb
el
ex
ez
Visszajelzés küldése
Szereted az új szavak keresését és felfedezését? Szereted a szókereső szójátékokat vagy rejtvényeket? Szeretnéd bővíteni a szókincsed? Ha igen, akkor a Szógenerátor oldal neked lett kitalálva. Függetlenül attól, hogy Scrabble-t, WOW szókeresőt vagy bármilyen más szójátékkal játszol, a Szógenerátor biztosan hasznosnak fog bizonyulni számodra. Segít a szavak felfedezésében és a játszótársaiddal felhasználhatjátok az adott szóval kapcsolatos viták rendezésére.

A szógenerátor, elsősorban összekevert betűkből értelmes magyar szavak keresésére készült online program, ami a megadott betűk alapján keresi meg a megfelelő szavakat. Ezen kívül a felhasználási területe elég széles, számos esetben tud a segítségedre lenni különböző szókereső, szóalkotó játékok, keresztrejtvények esetén is. A szótárunk folyamatosan bővül, mely jelenleg közel 120ezer szót tartalmaz.

Random szó
Alkalmas véletlenszerű szóalkotásra is, mely hasznos lehet akár az Activity játékhoz új feladványok kereséséhez. Használatához hagyd üresen a legfelső keresőmezőt és nyomd meg a 'Keress' gombot. (Szűrés nem használható!)

Anagramma
Lehet anagramma fejtő segédletnek is használni, mely esetében az összekevert betűk vagy tetszőleges szó beolvasása után, azonos hosszúságú értelmes szavakat kaphatunk. (Szűrés nem használható!)


A speciális szűrő bemutatása

Lehetőség van a találatokat tovább szűkíteni az alábbi paraméterek segítségével vagy a szókereső mező üresen hagyása esetén a megadott betűkből kiindulva fog megfelelő szavakat keresni. Ez utóbbi esetben a teljes szótárban végrehajtja a keresést.

KEZDŐBETŰK
Szeretnéd tudni, hogy egy adott betűvel vagy betűkkel milyen szavak léteznek? Csak azok a szavak jelennek meg találatként, melynek első betűi tartalmazzák a megadott betűket. (maximum 10 karakter lehet)

VÉGZŐDÉS
Kíváncsi vagy az összes 'u' végű szóra? Olyan szavakat listáz ki, melyek a szó legvégén a megadott betűket tartalmazza. (maximum 10 karakter lehet)

TARTALMAZ
Csak azokat a szavakat adja meg találatnak, melyek folytonosan tartalmazzák a megadott betűket. (minimum 2, maximum 10 karakter lehet)

MINTA
Előfordult már veled, hogy egy keresztrejtvényben pár betű hiányzott egy szóból és nem tudtad megfejteni? A MINTA szűrő megkeresi és listázza azokat a szavakat, melyek illeszkednek a megadott betűk elhelyezkedéséhez. A mezőbe add meg a meglévő betűket, a hiányzókhoz pedig tegyél szóközt vagy pontot. Példa: 'e e á' = generátor (minimum 2, maximum 30 karakter lehet.)

Online szójátékok
Szókereső játék
Akasztófa játék
Szóturmix