Értelmes szó Random szó Anagramma

i betűvel kezdődő magyar szavak listája

SPECIÁLIS SZŰRÉS


KERESÉSI FELTÉTELEK:

Ezzel kezdődjön: i
24 betűs szavak
intézményracionalizálási
23 betűs szavak
interferenciakompetíció
22 betűs szavak
információszolgáltatás
információtechnológiai
21 betűs szavak
információfeldolgozás
információtechnológia
infrastruktúraállapot
ingatlannyilvántartás
intelligenciahányados
intelligenciakvóciens
interferenciajelenség
intervallumaritmetika
20 betűs szavak
igazságszolgáltatási
illetménykiegészítés
információközvetítés
információtovábbítás
internetkereskedelem
internetszolgáltatás
interpretációelmélet
19 betűs szavak
igazságszolgáltatás
igazságügyminiszter
illetménycsökkentés
illetményszabályzat
illetményszámfejtés
imperialistaellenes
impresszionisztikus
információmegosztás
információmegtartás
információmennyiség
információszabadság
ingatlanértékesítés
interdiszciplináris
internetcsatlakozás
internetellátottság
internetelérhetőség
internetszolgáltató
internettechnológia
intézményfejlesztés
intézményspecifikus
inzulinrezisztencia
irodalomszociológia
iskolakötelezettség
18 betűs szavak
importmegtakarítás
impulzusmegmaradás
informatikaoktatás
információrendszer
információrobbanás
információtartalom
ingatlanfejlesztés
ingatlanforgalmazó
ingatlanközvetítés
ingatlantulajdonos
institucionalizmus
intelligenciateszt
interferenciagyűrű
interkontinentális
internacionalizmus
internetkiszolgáló
internetpenetráció
interparlamentáris
intervallumbecslés
inzulinérzékenység
irodaautomatizálás
irányítóberendezés
izotóplaboratórium
17 betűs szavak
ideológiatörténet
ideszemtelenkedik
igazgatóhelyettes
igazgyöngyutánzat
illatkoncentráció
illetményrendezés
illetményrendszer
immunogénérzékeny
impedanciadiagram
impulzusgenerátor
indikátorfüggvény
indítóakkumulátor
inflációcsökkenés
inflációgerjesztő
infokommunikációs
információelemzés
információelmélet
információgyűjtés
információhordozó
információkódolás
információnyújtás
információszerzés
információsűrűség
információtárolás
információtöbblet
információvédelem
információáramlás
információátvitel
infrastrukturális
ingatlanközvetítő
ingatlanügynökség
ingónyilvántartás
intellektualizmus
intenzitásnövelés
interferometrikus
interlingvisztika
internacionalista
internetaktivista
internetbiztonság
internethasználat
internetkapcsolat
internetprotokoll
intézkedéssorozat
intézményegyüttes
intézményrendszer
irodalomtörténeti
irodalomtörténész
iránymeghatározás
irányítástechnika
iskolaszanatórium
ismeretterjesztés
istállótulajdonos
italkülönlegesség
16 betűs szavak
idegenellenesség
idegenrendészeti
ideggyógyintézet
időjárásjelentés
ifjúságpolitikai
igazolóbizottság
igényjogosultság
illetményhivatal
illetékdíjszabás
illetékmentesség
immundeficiencia
importkorlátozás
impresszionizmus
impulzusmomentum
impulzusnyomaték
indikátordiagram
indikátorváltozó
individualizáció
indusztrializmus
indításblokkolás
indítóberendezés
indítószemélyzet
infarktusveszély
influenzajárvány
információforrás
információgazdag
információközlés
információmorzsa
információáradat
információátadás
infratávvezérlés
ingatlanforgalom
ingatlantulajdon
ingatlanvásárlás
ingerületvezetés
ingerületátvitel
inkompatibilitás
integrálegyenlet
integrálszámítás
intellektualista
intellektualitás
intellektuálisan
intencionalizmus
interdiszciplína
interferenciakép
internetforgalom
internetfüggőség
internethasználó
internetkiadvány
internetszabvány
interperszonális
intertextualitás
intervencionista
intimpistáskodás
intramolekuláris
intramuszkuláris
intézkedéscsomag
intézményhálózat
intézménynévként
intézményterület
invesztitúraharc
inzulindependens
iparostársadalom
iratmegsemmisítő
irodalomtankönyv
irodalomtudomány
irodalomtörténet
irreverzibilitás
irtásgazdálkodás
irányváltoztatás
irányításelmélet
iskolafejlesztés
iskolaparancsnok
ismeretterjesztő
15 betűs szavak
idegenrendészet
idegkimerültség
idegszanatórium
ideológiamentes
időfutamverseny
időmeghatározás
időmegtakarítás
ifjúságpolitika
igazgatótanácsi
igazságfeltétel
igazságszeretet
igazságtalanság
igazságtartalom
igénybejelentés
illesztőfelület
illesztőprogram
illetménypótlék
illetékkiszabás
immunglobulinok
immunimmunanyag
impermeabilitás
imponderábiliák
importalkatrész
importszerződés
impresszionista
impulzussorozat
impulzussűrűség
indeterminizmus
indexláttamozás
indikátornövény
individualizmus
indukcióelmélet
indusztrializál
inercianyomaték
inerciarendszer
inflációellenes
információcsere
információhiány
információigény
információképes
ingatlanfedezet
ingatlankezelés
ingatlanszerzés
ingatlantörvény
ingatlanárverés
ingnyakmerevítő
inkasszófizetés
inkasszójutalék
inkollegialitás
inkonzisztencia
instrumentárium
integrációbarát
intencionalista
intencionalitás
interferometria
intergalaktikus
interinterakció
interkulturális
intermedialitás
internacionális
internetkorszak
internetkultúra
internettelefon
intersztelláris
interszubjektív
intézetigazgató
intézményesítés
intézményvezető
intézőbizottság
intőkonferencia
inzulinbetegség
inzulininjekció
inzulintermelés
ionkoncentráció
ipargazdaságtan
iparigazgatóság
iparjogosítvány
irodakisasszony
irodalomelmélet
irodalomjegyzék
irodalomkedvelő
irodalomkritika
irodalomkutatás
irodalomszerető
irodalomtanítás
irracionalizmus
irányzókészülék
irányítóközpont
irányítóállomás
iskolafenntartó
iskolagyakorlat
iskolalátogatás
iskolamulasztás
iskolarendszerű
iskolaszerkezet
iskolatelevízió
ismeretelméleti
ismeretrendszer
ismétlőpisztoly
istenbizonyíték
14 betűs szavak
ichtioszaurusz
idegcsillapító
idegenforgalmi
idegenforgalom
idegengyűlölet
idegenmajmolás
idegenszerűség
idegfeszültség
ideggyógyászat
idegösszeomlás
identitástudat
identitászavar
idillköltészet
idioszinkrázia
idomíthatatlan
időintervallum
időkésleltetés
időérzékenység
ifjúságvédelem
ifjúságvédelmi
igazgatótanács
igazságtalanul
ikerszelvényes
illatosítószer
illatszerszóró
illesztőfűrész
illesztőkártya
illetménykötet
illetékbevétel
illetékfizetés
illetékhivatal
illetékköteles
illetéktelenül
illetéktörvény
illúzióromboló
importengedély
impregnálószer
impulzusválasz
imádságoskönyv
indikátoroldat
indikátorpapír
individualista
individualitás
individualizál
indiántörténet
indokolatlanul
indukcionizmus
indukciófluxus
indukcióvektor
indulatkitörés
indulatoskodik
indulóállomány
indítványozhat
indítványtétel
indítónyomaték
influenzavírus
inflációkövető
inflációmentes
információbank
infrastruktúra
ingatlanbróker
ingatlaneladás
ingatlanlízing
ingatlanonként
ingatlanpanama
ingatlanvagyon
ingatlanügylet
ingatlanügynök
ingerlékenység
ingyenrészvény
inhomogeneitás
inkompatibilis
inkonzekvencia
inkorporálódik
instrumentális
intellektuális
intelligibilis
intenzitásmérő
interaktivitás
interferométer
interglaciális
interjúsorozat
internacionálé
internetbankol
internetelérés
internetportál
internálótábor
interpellációs
interszexuális
intertextuális
intézményszerű
inzulinhiányos
inzulinkezelés
ionimplantáció
iparcikkáruház
iparfejlesztés
iparigazolvány
iparjogvédelem
iparjogvédelmi
iparspecifikus
13 betűs szavak
idealisztikus
idegenellenes
idegenkezűség
ideggyengeség
ideggyulladás
idegingerület
idegkimerülés
idegrendszeri
idegrostburok
idegrostköteg
idehallatszik
ideiglenesség
idekívánkozik
identifikáció
identifikálás
ideológiailag
idénygyümölcs
időjárásjelző
időkorlátozás
időpocsékolás
időráfordítás
időszakonként
időzítőegység
ifiválogatott
igazolványkép
igazságkereső
igénybevételi
igényjogosult
igénytelenség
ikerfényszóró
ikerterhesség
ikonfestészet
illatszerbolt
illedelmesség
illendőképpen
illetlenkedik
illetményalap
illetményföld
illetékbélyeg
illetékességi
illetékmentes
illetékpótlék
illuzionizmus
ilyeténképpen
immobilizáció
immobilizálás
immunfolyamat
immunrendszer
imperializmus
impermeábilis
impertinencia
implementáció
importigényes
importtilalom
importtöbblet
importverseny
importárualap
imposszibilis
inaktiválódik
inaktiválódás
inaszakadtáig
independencia
indexszámítás
indiszpozíció
indukcionista
indukcióvonal
indulatmentes
indulóállomás
indusztriális
indítványtevő
indítókészlet
indítóállvány
infantilizmus
ingatlancsere
ingatlaniroda
ingatlanpiaci
ingatlanvétel
ingatlanzálog
ingyencirkusz
ingyenenergia
ingyenétkezés
iniciáléfestő
inkollegiális
inkompetencia
inkongruencia
inkontinencia
inkonzisztens
inkrementális
intelligencia
intencionális
intenzionális
intenzívebben
interferencia
intermediális
internetalapú
internetfüggő
interpelláció
interpretatív
interpretáció
interpretálás
12 betűs szavak
ibolyacsokor
idegbetegség
idegenlégiós
idegenvezető
idegfájdalom
ideggyógyász
idegnyugtató
idegrendszer
idegsebészet
idegsorvadás
idegvégződés
idegzsongító
ideiglenesen
idempotencia
ideografikus
idesorolható
idevonatkozó
idiomatizmus
idényjellegű
idétlenkedik
időarányosan
időeltolódás
időfecsérlés
időhatározói
időközönként
időkülönbség
időmilliomos
időstruktúra
időszemlélet
időszerkezet
időszerűtlen
időveszteség
ifjúgárdista
igazgatósági
igazságosság
igazságosztó
igazságtalan
igazságtevés
igazságtétel
igazságérték
igazságérzet
igenévképzés
igeszemlélet
igénybevétel
ikerkristály
illatosított
illatszertár
illedelmesen
illemszabály
illetékesség
illetéktelen
illusztratív
illusztráció
illusztrálás
illusztrátor
illuzionista
illúziókeltő
imbecillitás
immortalitás
immunerősítő
immunfehérje
immunhiányos
immunreakció
immunterápia
imperialista
importforrás
importhányad
importtermék
importügylet
impresszárió
improvizatív
improvizáció
impulzivitás
inasesztendő
indignálódik
indigócserje
indigófesték
indiszkréció
indiszponált
individuális
indokolatlan
induktivitás
indulatosság
indulatroham
indulójelleg
indításgátló
indítótárcsa
infanterista
informatikai
informatikus
informálisan
informáltság
informálódik
infraadóvevő
infracsatoló
infrasugárzó
ingatlanpiac
ingatlanrész
ingererősség
ingerszegény
11 betűs szavak
ibolyaillat
ibolyaszínű
ibolyántúli
icuripicuri
idebolondít
idegborzoló
idegbénulás
idegenkedik
idegenkedés
idegenlégió
idegenszerű
idegeskedik
idegfeszítő
idegizgalom
idegközpont
idegműködés
idegosztály
idegállapot
idegélettan
identifikál
ideologikus
ideologizál
idetartozik
idiomatikus
idomítatlan
idényjelleg
idénykezdet
idénymunkás
idénynyitás
időbeosztás
időeredmény
időfelvétel
időhatározó
időjárástan
időkapcsoló
időmértékes
időpazarlás
időpillanat
időszakosan
időszerűség
időszámítás
időtúllépés
időváltozás
ifjúkorában
ifjútörökök
igaerőhiány
igazgatóság
igazolatlan
igazoltatás
igazságosan
igazságügyi
igaztalanul
igazándiból
igeaspektus
igehirdetés
igemódosító
igenévképző
igevégződés
iglicetövis
ihletettség
ijesztgetés
ikerablakos
ikercsillag
ikergyermek
ikerkutatás
ikertelefon
ikertengely
ikertestvér
ikerállomás
ikonográfia
iktatókönyv
illatmirigy
illegalitás
illegálisan
illendőképp
illeszkedik
illeszkedés
illetlenség
illumináció
illuminátor
illuzórikus
ilyenformán
ilyenképpen
ilyesvalami
imaginárius
immobilitás
immobilizer
immobilizál
immoralitás
immunizáció
immunológia
immunológus
immunszérum
immunválasz
imperativus
impertinens
implantáció
implantátum
implementál
implikatúra
10 betűs szavak
ibolyaszál
ibolyaszín
idealizmus
idecsatolt
idegenbeli
ideggyenge
idegháború
ideghártya
idegsebész
idegszövet
idehallgat
idehangzik
ideiglenes
idejekorán
idejétmúlt
idelátogat
idelátszik
idempotens
ideográfia
ideológiai
idetartozó
idetelepül
ideáltípus
idiotizmus
idénymunka
idénynyitó
idényszerű
idényzárás
idézettség
időarányos
időfogalom
időhaladék
időhátrány
időigényes
időkímélés
időlegesen
időszakasz
időtartamú
időtengely
időtényező
időviszony
időállandó
ifiasszony
ifjúmunkás
igazgatási
igazgatónő
igazgyöngy
igazmondás
igazolvány
igazolódik
igazolólap
igazságügy
igeosztály
igeragozás
ignorancia
igásjószág
igáskocsis
igényelhet
igényesség
igénylőlap
igénytelen
ikerhangzó
ikerszülés
ikervágány
ikonológia
ikonosztáz
iktatószám
ildomtalan
illabiális
illatanyag
illatfelhő
illatorgia
illedelmes
illemkódex
illemsértő
illemtanár
illendőség
illesztget
illetetlen
illetőségű
illuminált
illusztris
illusztrál
illuzórius
illírizmus
illőképpen
ilyenfajta
ilyenforma
ilyenszerű
ilyesfajta
ilyesforma
imagináció
imaszőnyeg
imazsámoly
imbecillis
immanencia
immortális
immunhiány
immunkémia
impedancia
9 betűs szavak
ibolyakék
idealista
idealizál
idefigyel
idegbajos
idegbeteg
idegcsomó
idegember
idegenség
idegesség
ideggörcs
idegmunka
idegméreg
idegorvos
idegpálya
idegroham
idegroncs
idegzsába
identikus
identitás
ideológia
ideológus
iderángat
ideszámít
idevalósi
idillikus
idomdarab
idomtalan
idomtégla
idénycikk
idényjegy
idényzáró
idődeixis
időegység
időelemző
időjelzés
időjárási
időjóslat
időjóslás
időkiesés
időkorlát
időközben
időmérték
időnkénti
időnyerés
idősebbik
időszakos
időtartam
időtöltés
időutazás
időzített
ifibrigád
ificsapat
ifivezető
ifjúgárda
igazgatás
igazgatói
igazmondó
igazodóan
igazolhat
igazoltan
igazoltat
igazolási
igazságos
igaztalan
igeképzés
igenévszó
igevonzat
igyekezet
igyekezik
igyekszik
igásbarom
igásmarha
igásállat
igényesen
igénypont
ihatatlan
ijedelmes
ijedtében
ijesztget
ijesztően
ikerablak
ikerházas
ikerkocsi
ikerkábel
ikerturbó
ikonfestő
ikozaéder
ikrásodik
illativus
illatosít
illatozik
illatszer
illedelem
illegitim
illegális
illemhely
illemtudó
illesztet
illesztés
8 betűs szavak
idegenít
idegenül
idegesen
idegesít
idegileg
idegrost
idegsejt
idegsokk
idegszál
idegtépő
idegzetű
idegőrlő
idegölés
ideillik
idejében
idejövet
idekapat
idekerül
idemásol
ideogram
idesorol
idestova
idevezet
ideálkép
ideértve
ideérzik
idomacél
idomszer
idomítás
idényáru
idézőjel
időfutam
időfüggő
időhatár
időhiány
időhúzás
időjelző
időjárás
időkeret
időkérés
időleges
időlopás
időmérés
időnként
időnorma
időrabló
időrendi
időskori
időskorú
időskála
időszaki
időszerű
időszűke
idősödik
időtálló
idővonal
időzavar
időzítés
időérzék
ifjúkori
ifjúsági
igarobot
igazgató
igazhitű
igazhívő
igazlátó
igazodik
igazodás
igazolás
igazolód
igazában
igazából
igazándi
igazítás
igeképző
igencsak
igyekvés
igénylés
igényper
igézetes
ihletett
ihletésű
ijedelem
ijedezik
ijedtség
ikerakna
ikertárs
ikerítés
ikonikus
ikszedik
ikterusz
illemtan
illesztő
illethet
illetlen
illetően
illékony
illóolaj
illőképp
ilyenkor
7 betűs szavak
ibrikál
ibériai
icipici
icterus
iddogál
ideatan
idebenn
idefelé
idefenn
idefent
idegbaj
idegdúc
ideggáz
ideggóc
idegláz
idegzet
idegölő
idegűek
idehaza
idekinn
ideküld
idelenn
idetart
idevaló
idevágó
ideális
ideérik
ideígér
idomkés
idomvas
idomító
idétlen
idézget
idézhet
időbeli
időbeni
időközi
időmérő
időpont
időrelé
időrend
idősebb
időskor
időszak
időtlen
időzóna
időálló
ifjodik
ifjonta
ifjonti
ifjúkor
ifjúság
igavonó
igazgat
igazolt
igazoló
igazság
igealak
igekötő
igenlés
ignorál
igyekvő
igénybe
igényel
igényes
igénylő
ihatnék
ihletes
ihletés
ijedség
ijedten
ijesztő
ikebana
ikerfém
ikerház
ikerpár
ikerszó
ikerágy
ikonsor
ikresít
iktatás
iktelen
ildomos
illatos
illatár
illeget
illendő
illeszt
illetve
illeték
indulat
illúzió
ilmenit
ilyesmi
ilyetén
ilyféle
ilynemű
imaszíj
imetten
imigyen
6 betűs szavak
idekap
ibolya
idared
idefel
idegen
ideges
idehoz
idehív
idehúz
idejut
idejár
idejét
idejön
ideköt
idelát
idelök
idenéz
idesüt
idetol
idevon
ideáll
ideért
idilli
idióma
idióta
idomul
idomár
idomít
idénre
idézet
idézés
időben
időbér
időgép
időjel
időjós
időköz
időnap
időses
idősáv
idősík
időtáj
időtáv
idővel
időzik
időzít
ifista
ifjabb
ifjonc
igaerő
igazan
igazol
igazul
igazán
igazít
igeidő
igemód
igenel
igenem
igenis
igenlő
igenév
igerag
iglice
igásló
igényű
igézet
ihajla
iharfa
iharos
ihlett
ijedez
ijedős
ijeszt
ikerít
ikszel
iktató
illanó
illatú
illető
illően
imagép
imaház
imbisz
imette
imitál
impala
import
imádat
imádás
iménti
indiai
indigó
indium
indián
indulj
induló
indító
inflál
infáns
5 betűs szavak
igéző
iafia
ibrik
idead
idebe
idegi
ideig
ideje
idejű
ideki
idele
ideál
ideát
ideér
ideír
idill
idább
idáig
idébb
idény
idéző
idősb
idült
ifiúr
ifjak
ifjan
ifjul
ifjít
ifjúi
igazi
igető
igric
igyad
igény
ihaja
iható
ihlet
ihlik
ihlés
ihász
ijedt
ijjár
ikrek
ikres
ikrás
iktat
ildom
illan
illat
illem
illet
illik
illír
ilyen
ilyes
image
imima
imitt
immun
immár
imola
imádó
imágó
imázs
imént
imígy
inbox
index
indok
indul
indus
indás
indít
inert
ingat
inger
inges
ingus
ingás
ingáz
innen
innét
input
intet
intim
intri
intés
intéz
ipari
ippon
iraki
iramú
irdal
irigy
irkál
iroda
irtat
irtás
irály
iráni
4 betűs szavak
ihaj
ibér
icce
idea
ideg
idei
idol
idom
idus
idén
idéz
idős
időz
ifjú
igaz
igei
igen
iglu
igás
igáz
igéz
ihar
ihat
ihol
ijed
iker
ikes
ikon
ikra
iksz
illa
illó
illő
imád
imám
inal
inas
inda
infó
inga
ingó
inka
inog
inox
intő
ipar
ipse
iram
irat
irha
irka
irtó
irón
isli
isme
ital
itat
ivar
ivás
ivód
ivós
izen
izgi
izom
izzó
izél
ióta
ihog
ireg
irul
izeg
inni
itta
igya
inna
inti
időt
idők
időn
időm
inge
3 betűs szavak
idd
ide
idő
ifi
iga
ige
ily
ima
ing
int
ion
ipa
irt
itt
ivó
izé
ión
2 betűs szavak
is
Visszajelzés küldése
Szereted az új szavak keresését és felfedezését? Szereted a szókereső szójátékokat vagy rejtvényeket? Szeretnéd bővíteni a szókincsed? Ha igen, akkor a Szógenerátor oldal neked lett kitalálva. Függetlenül attól, hogy Scrabble-t, WOW szókeresőt vagy bármilyen más szójátékkal játszol, a Szógenerátor biztosan hasznosnak fog bizonyulni számodra. Segít a szavak felfedezésében és a játszótársaiddal felhasználhatjátok az adott szóval kapcsolatos viták rendezésére.

A szógenerátor, elsősorban összekevert betűkből értelmes magyar szavak keresésére készült online program, ami a megadott betűk alapján keresi meg a megfelelő szavakat. Ezen kívül a felhasználási területe elég széles, számos esetben tud a segítségedre lenni különböző szókereső, szóalkotó játékok, keresztrejtvények esetén is. A szótárunk folyamatosan bővül, mely jelenleg közel 120ezer szót tartalmaz.

Random szó
Alkalmas véletlenszerű szóalkotásra is, mely hasznos lehet akár az Activity játékhoz új feladványok kereséséhez. Használatához hagyd üresen a legfelső keresőmezőt és nyomd meg a 'Keress' gombot. (Szűrés nem használható!)

Anagramma
Lehet anagramma fejtő segédletnek is használni, mely esetében az összekevert betűk vagy tetszőleges szó beolvasása után, azonos hosszúságú értelmes szavakat kaphatunk. (Szűrés nem használható!)


A speciális szűrő bemutatása

Lehetőség van a találatokat tovább szűkíteni az alábbi paraméterek segítségével vagy a szókereső mező üresen hagyása esetén a megadott betűkből kiindulva fog megfelelő szavakat keresni. Ez utóbbi esetben a teljes szótárban végrehajtja a keresést.

KEZDŐBETŰK
Szeretnéd tudni, hogy egy adott betűvel vagy betűkkel milyen szavak léteznek? Csak azok a szavak jelennek meg találatként, melynek első betűi tartalmazzák a megadott betűket. (maximum 10 karakter lehet)

VÉGZŐDÉS
Kíváncsi vagy az összes 'u' végű szóra? Olyan szavakat listáz ki, melyek a szó legvégén a megadott betűket tartalmazza. (maximum 10 karakter lehet)

TARTALMAZ
Csak azokat a szavakat adja meg találatnak, melyek folytonosan tartalmazzák a megadott betűket. (minimum 2, maximum 10 karakter lehet)

MINTA
Előfordult már veled, hogy egy keresztrejtvényben pár betű hiányzott egy szóból és nem tudtad megfejteni? A MINTA szűrő megkeresi és listázza azokat a szavakat, melyek illeszkednek a megadott betűk elhelyezkedéséhez. A mezőbe add meg a meglévő betűket, a hiányzókhoz pedig tegyél szóközt vagy pontot. Példa: 'e e á' = generátor (minimum 2, maximum 30 karakter lehet.)

Online szójátékok
Szókereső játék
Akasztófa játék
Szóturmix